Kortrijks vastgoedproject "Langwater" in Drupal

Op initiatief van Vlerick Vastgoed en in samenwerking met de andere grondeigenaars Koramic Real Estate en StadsOntwikkelingsbedrijf Kortrijk is de ontwikkeling van het Langwater woongebied ontstaan. Deze site is één van de belangrijkste nog te ontwikkelen woongebieden binnen het grondgebied van de Stad Kortrijk en zal in een vijftal fasen voltooid worden.

In samenwerking met Nelson Inspires ontwikkelde Prosite hiervoor deze Drupal website : www.langwater.be

Screenshot Langwater website

Labels