Prosite en NICC/INCC in "Just News"-artikel

Uit "Just News", de interne krant van de federale overheidsdienst Justitie :

Met gepaste trots onthulde het NICC in mei zijn gloednieuwe website. De site speelt een grote rol op het vlak van visuele identiteit en is duidelijk gestructureerd om het instituut en zijn taken bekend te maken.

Just News ging bij Inge Buys, attaché communicatie, na wat we van deze nieuwe site mogen verwachten. Zijzelf, assistent-kennisbeheerder Hanne Claus en ICT-attaché Glenn Dirickx sloegen de handen ineen met de firma Prosite om de site op te bouwen. Directeur-generaal Jan de Kinder volgde het project nauw op.

Bestond de vraag naar een nieuwe website al een tijdje?

De plannen om de bestaande website te updaten, zijn niet nieuw. We hebben vorig jaar een nieuwe huisstijl uitgewerkt en in eerste instantie ging alle aandacht naar het ontwerp van een nieuw logo, de templates voor brochures, briefhoofden, ... Concreet zijn we begin dit jaar gestart met de bewerking van de site. De oude versie voldeed nog op inhoudelijk vlak maar visueel paste die niet langer in onze nieuwe huisstijl.

U heeft met een externe firma samengewerkt. Waarom koos u voor Prosite en welke taken namen zij op zich?

Na enige omwegen om onze vraag op punt te stellen, hebben we een reeks offertes opgevraagd. Prosite bleek de beste kandidaat op vlak van prijs, kwaliteit, team en timing. Wij vroegen hen een nieuwe website te maken met een lay-out in functie van onze nieuwe huisstijl en met een dynamischer en meer gebruiksvriendelijk systeem om de inhoud te beheren. Dat is Drupal geworden. Dit laat ons toe om de site zelfstandig te beheren. Alle functionaliteiten die de oude site bood, zijn nog steeds beschikbaar. Wij stonden zelf in voor de redactie.

Heeft u rekening gehouden met de mening van bezoekers van uw site?

In 2009 organiseerde het NICC een tevredenheidsenquête voor alle parketmagistraten en onderzoeksrechters. In die resultaten vonden we heel wat nuttige feedback. De resultaten waren eigenlijk vrij dubbel. Sommigen waren heel tevreden terwijl anderen de website nog nooit bezocht hadden. Bezoekers zochten op onze site vooral links naar andere forensische instituten en informatie over symposia, opleidingen en studiedagen. We staan trouwens nog steeds open voor feedback! Dat kan via e-mail op nicc-incc [at] just [dot] fgov [dot] be. Dankzij het handige beheerssysteem kunnen we trouwens snel inspelen op de reacties.

Welke informatie vindt de bezoeker op de site?

Op de nieuwe website vindt u algemene informatie over onze organisatie, de directies, onze agenda en allerlei nuttige informatie. In aparte hoekjes ontdekt u meer over vacatures en actualiteit.

Past de site in een ruimer communicatiebeleid van het NICC?

Zeer zeker. Enerzijds willen we direct en op maat communiceren met onze klanten (magistraten, politiediensten). Daarvoor werken we met brochures, dienstencatalogussen, enquêtes, mailings, ... Anderzijds richten we ons ook naar het grote publiek. Dat gebeurt via persberichten maar dus nu ook via de website. Via een mix van wetenschappelijke informatie en een creatieve aanpak willen we zo de visuele identiteit van het NICC versterken. De gloednieuwe website profileert ons als centrale instantie van het gerechtelijk en forensisch onderzoek. Bovendien ontdekt de bezoeker er het instituut als een specifieke, autonome entiteit binnen de FOD Justitie die onafhankelijke onderzoeksopdrachten vervult.