Drupal Onderhoudscontract

Voor al uw Drupal website(s) kan u bij ons een onderhoudscontract afsluiten. 

Deze dienstverlening houdt in dat wij uw “Drupal-installatie” (technisch) onderhouden en updaten, zodat u steeds over een stabiele, veilige en performante website beschikt.

Alle veiligheidsupdates (“Security Updates”) en kritieke updates (“Critical Updates”) van Drupal core én Drupal modules zijn inbegrepen in dit onderhoudscontract. Nadat deze door ons eerst (lokaal) worden getest, zullen deze updates (online) worden uitgevoerd.

Tijdens een controle, wordt er steeds een backup gemaakt van de ganse website, alvorens over te gaan tot een update. Na de update krijgt u van ons een samenvattend rapport van de uitgevoerde werken.

Regelmatige controles van de performantie, de logs en de backups vallen ook onder dit onderhoudscontract.

U kan kiezen tussen deze twee types onderhoudscontracten, afhankelijk van de snelheid waarmee wij de updates doorvoeren en dus het veiligheidsrisico dat u wenst te lopen. 

Meer info? Neem contact met ons op!