Brief 'Domain Registry of America'

Net als vorig jaar, probeert "Domain Registry of America" (DRoA) uw domeinnaam over te nemen. Wie ingaat op deze brief risceert zijn eigen domeinnaam te verliezen en er duur voor te betalen. Opletten dus!
Wij raden onze klanten dan ook aan om niet in te gaan op deze brief. Alle registraties en verlengingen van domeinnaamen gebeuren altijd rechtstreeks via Prosite zelf en dit ruimschoots op tijd.