Observatorium van de Rechten op het Internet

De website van het Observatorium van de Rechten op het Internet, een initiatief van de Federale overheid, biedt uitgebreide juridische informatie (o.m. integrale wetteksten) aan over onder meer de volgende onderwerpen: intellectuele eigendom, overheid en e-government, elektronische handel, illegale en schadelijke inhoud, privacy en andere fundamentele vrijheden en computercriminaliteit.
(Bron: Feweb)