Person of the Year

Time Magzine verkoos U (YOU) dit jaar tot persoon van het jaar 2006.

Sinds 1927 roept het blad elk jaar opnieuw één persoon(lijkheid) uit tot "Person of the Year".
Na de Barmhartige Samaritanen (Bono, Bill en Melissa Gates) van 2005, was dit jaar de eer weggelegd voor... U. De rol die u en ik als gebruikers van het internet spelen! En dan vooral bij het creëren van 'content' die via het web beschikbaar is ("community and collaboration on a large scale").

Via de site personoftheyear.be kan je trouwens je eigen foto toevoegen aan de cover van Time...
Zie hiernaast met de foto van ons Prosite-Nelissen team!