Langwater

De site van het Langwater is voor de Stad Kortrijk één van de belangrijkste nog te ontwikkelen woongebieden binnen haar grondgebied. Het is dan ook van groot belang dat de ontwikkeling ervan gedragen wordt door een kwaliteitsvolle globale visie en dit van bij de aanvang.

Op initiatief van Vlerick Vastgoed, en in samenwerking met de andere grondeigenaars Koramic Real Estate en StadsOntwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK), boog een werkgroep van deskundigen (urbanisten, architecten, ingenieurs, mobiliteitsspecialisten, waterbouwkundigen, landschapsarchitecten,…) zich sinds 2010 over de site Langwater en de ruimere omgeving rond Kortrijk-Oost.

Samenvatting
  • Drupal 7
Langwater website screenshot